Cześć!

W poprzednim wpisie opisałem krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego. 2 lata i 9 miesięcy zleciało w mgnieniu oka, została nam ostatnia prosta, czyli egzamin końcowy. Wszystkie dokumenty złożone do Wydziału Edukacji, termin egzaminu wyznaczony, nie pozostaje nam nic innego jak odpowiednio przygotować się do egzaminu państwowego. To nic trudnego, nie masz czym się stresować, odpuść.

Łatwo pisać, trudniej zrobić. Nie będę cwaniakował, każdy egzamin to większa/mniejsza dawka stresu, która nas motywuje lub doszczętnie paraliżuje. Yyyyy… hmmm… yyyyy… yyy. Nerwowa gestykulacja, unikanie kontaktu wzrokowego. Każdy przez to przechodził choć raz w życiu.  Nie zamierzam zaklinać przeszłości. Nie odpuszczałem. Stresowałem się. Odliczałem. Byłem momentami nadgorliwy. Taki mam charakter, już nawet z tym nie walczę. Egzamin zaliczony perfect, ale siwych włosów na głowie przybyło. Odetchnąłem z ulgą, mogłem wyjechać na wymarzone wakacje.

We wpisie opiszę, jak przygotować się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, dodatkowo otrzymasz zestaw przykładowych pytań na egzamin.  Udostępniam moją prezentację oraz plan, który wykorzystałem podczas egzaminu. Zapoznasz się z przebiegiem mojego egzaminu – autoprezentacją, pytaniami komisji egzaminacyjnej. 

Nie stresuj się, to tylko egzamin 🙂 Pomyśl, że już niedługo miliony monet powędrują na Twoje konto bankowe…


Jak przygotować się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego?

Prawdziwy misz-masz przed egzaminem na nauczyciela mianowanego.
Każdy ma swój sposób, może mój nie wygląda profesjonalnie, ale potwierdzam jego skuteczność.

Przed egzaminem jeszcze raz poczytaj  najważniejsze ustawy regulujące pracę szkoły:

Prawo oświatowe (najważniejsza)

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 (głównie rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych)

Karta Nauczyciela

Dokumenty niezbędne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego:

Podstawa programowa  z wychowania fizycznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Dokumenty szkolne:

-Statut Szkoły

-Program wychowawczo-profilaktyczny

-regulaminy wewnątrzszkolne

Poniżej możesz pobrać prezentację w PowerPoincie ze wskazówkami odnoszącymi się już do samej prezentacji (forma wypowiedzi, gestykulacja, mimika etc.). Warto poczytać, ale sami wiecie, że podczas egzaminu o wszystkich zalecaniach w mig zapominamy. Dziękuję, Panie stresie!

W prezentacji znajdziecie również akty prawne, organizację egzaminu (skład komisji, przebieg egzaminu) oraz wiele innych przydatnych informacji potrzebnych do dobrego przygotowania się do autoprezentacji.

Jak zaprezentować własny dorobek zawodowy i przygotowywać się do egzaminu 2018 (PowerPoint)

Teoretycznie na egzaminie mogą nas spytać o wszystko. Tak straszą inni, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego dekadę temu. Musieli wkuwać przepisy, znać regulaminy i akty prawne na pamięć. Bez sensu. Gdybym pamiętał wszystkie rozporządzenia, to miałbym łeb jak sklep. Odchodzi się od tego. Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, kluczową umiejętnością jest szybkie znalezienie informacji i skuteczne jej wykorzystanie w pracy zawodowej.

NIE MUSISZ ZNAĆ NA PAMIEĆ KARTY NAUCZYCIELA ORAZ USTAWY/ROZPORZĄDZENIA MEN. MUSISZ WIEDZIEĆ, JAKIE INFORMACJE ZNAJDZIESZ W POSZCZEGÓLNYCH AKTACH PRAWNYCH. TYLKO TYLE. I AŻ TYLE.

Jak to wygląda w praktyce? Członkowie komisji egzaminacyjnej nie spytają o treść rozdziału 3, art.5 wybranej ustawy, ale o dany obszar naszej pracy (np. bezpieczeństwo) i odniesienie go do odpowiedniego aktu prawnego.


Już w poprzednim wpisie sygnalizowałem, że prezentacja multimedialna/w formie papierowej jest niezmiernie istotna podczas egzaminu. Wspomaga nasze wystąpienie, uatrakcyjnia autoprezentację, potwierdza nasz dorobek zawodowy. Prezentację możesz zrobić w Powerpoincie lub w formie papierowej (książkowej). Ważne – przed egzaminem spytaj się w organie prowadzącym szkołę (Urząd Miasta) czy możesz skorzystać z rzutnika, projektora lub tablicy multimedialnej. W Urzędzie Miasta Łodzi nie mieli odpowiedniego sprzętu, wiedziałem o tym wcześniej, dlatego przygotowałem prezentacje w formie papierowej:

Prezentacja na egzamin na stopień nauczyciela mianowanego

Przed egzaminem rozdałem prezentację każdemu członkowi komisji. To był strzał w dziesiątkę! Praktycznie przez całą moją autoprezentację, egzaminatorzy przeglądali książkę, a ja mogłem skupić się na wypowiedzi, swobodnie przeglądając notatki. Zacząłem mój 10 minutowy monolog. A może był krótszy? Raz mówiłem wolniej, raz szybciej, ważne że z sensem. Chyba 🙂 Na egzaminie miałem przed oczami plan prezentacji:

Plan prezentacji na egzamin na stopień nauczyciela mianowanego

Po kolei omawiałem wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

  • umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
  • umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
  • umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  • umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
  • umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

WAŻNE

Powyższe wymagania odnoszą się do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczyciela. Od września 2018 r. zmieniła się ścieżka awansu zawodowego, wymagań jest więcej (z 5 do 8), a wszystkie znajdziecie w:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

W mojej prezentacji opisałem niektóre wymagania  szczegółowo, o części tylko wspomniałem. Zrobiłem to celowo. Dlaczego? Zostawiłem otwartą furtkę, byłem pewny że komisja będzie chciała więcej informacji na dany temat.  Mogłem przygotować wyczerpującą i spójną odpowiedź.

Przykład 1: W prezentacji wspomniałem o korelacji międzyprzedmiotowej. Krótko o zawodach sportowych organizowanych z okazji 100 rocznicy uzyskania niepodległości. Pytanie: Na czym polegała korelacja międzyprzedmiotowa w organizacji zawodów?
Odpowiedź: Na plastyce uczniowie projektowali medale, na informatyce drukowali dyplomy, na lekcji wychowania fizycznego odbyły się zawody. Uczniowie pomagali w organizacji imprezy sportowej (zdjęcia, pomoc w sędziowaniu, kibicowanie).

Przykład 2: Wspomniałem o Radach Szkoleniowych w naszej szkole (nie wymieniłem ich podczas prezentacji). Kursów, szkoleń zewnętrznych również nie wymieniłem (w prezentacji papierowej były wypunktowane). Wybierałem tylko te szkolenia, które przydadzą mi się w pracy z dziećmi, pozwolą na mój rozwój zawodowy. Zdanie perełka, zapamiętajcie je koniecznie.

Pytanie: Jakie szkolenie miało największy wpływ na Pana rozwój zawodowy?

Odpowiedź: Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Jakie pytania dostałem na egzaminie na stopień nauczyciela kontraktowego?

Na egzaminie zostałem zapytany o rozporządzenia, które wykorzystuję w codziennej pracy.

Pytanie 1: Jakie rozporządzenia wykorzystuje Pan jako nauczyciel wychowania fizycznego?

Podstawa programowa  z wychowania fizycznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Nie musisz znać dokładnych dat, ważne że potrafisz wymienić najważniejsze rozporządzenia odnoszące się do pracy nauczyciela. UWAGA! Podstawa programowa jest NAJWAŻNIEJSZYM dokumentem dla nauczyciela (niby oczywiste, ale warto o tym wspomnieć).

Pytanie 2: Jakie ustawy regulują pracę szkoły?

Prawo oświatowe

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991

Karta Nauczyciela

Pytania z mojej prezentacji:

Pytanie 3: W jaki sposób pielęgnuję Pan tradycje patriotyczne w szkole?

Organizacja biegów sztafetowych z okazji 100 rocznicy uzyskania niepodległości

Organizacja uroczystości szkolnych, odpowiedni ubiór i postawa

Zachęcam uczniów do kibicowania Polakom na imprezach sportowych

Pytanie 4: Jakie szkolenie miało największy wpływ na Pana rozwój zawodowy?

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pytanie 5: Na czym polegała korelacja międzyprzedmiotowa w organizacji zawodów?

Na plastyce uczniowie projektowali medale, na informatyce drukowali dyplomy, na lekcji wychowania fizycznego odbyły się zawody. Uczniowie pomagali w organizacji imprezy sportowej (zdjęcia, pomoc w sędziowaniu, kibicowanie).

Pytanie 6: W jaki sposób przeprowadza Pan diagnozę uczniów?

a) testy sprawnościowe

b) rozmowa z rodzicami

c) rozmowa z wychowawcami

d) karta zdrowia ucznia

e) opinia PP


Ze względu na specyfikę naszego przedmiotu, możecie dostać pytania z zakresu pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze, z uczniami zdolnymi. Mogą paść pytania o bezpieczeństwo na lekcji wychowania fizycznego (jakie ustawy regulują bezpieczeństwo w placówkach publicznych). Poniżej lista przykładowych pytań na egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego:

W jaki sposób doskonali Pani/Pan swój warsztat pracy?
Które z metod stosowanych przez Panią/Pana podczas zajęć są najbardziej efektywne – proszę uzasadnić wybór.
Jakie działania z zakresu doskonalenia swojego warsztatu pracy uznała/uznał Pani/Pan za najistotniejsze – proszę uzasadnić wybór.
W jakim stopniu zamiar uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wpłynął na rozwój Pani/Pana kompetencji zawodowych? Proszę podać przykłady.
Jakimi metodami dokonuje Pani/Pan samooceny własnych działań?
W jaki sposób wykorzystuje Pani/Pan wyniki ewaluacji swojej pracy?
Proszę scharakteryzować swój warsztat pracy nauczycielskiej od strony jego organizacji, zasobów materialnych, umiejętności i skuteczności edukacyjnej.
Proszę scharakteryzować działania podejmowane przez Panią/Pana, przy pomocy których określa Pani/Pan sytuację wychowawczą.
Jak ocenia Pani/Pan skuteczność własnych działań wychowawczych – proszę przytoczyć przykłady uzasadniające tę ocenę?
Jakie są Pani/Pana dalsze zamierzenia związane z doskonaleniem warsztatu pracy?

Proszę wymienić metody (formy) pracy stosowane przez Panią/Pana w pracy z uczniem zdolnym, z uczniem z problemami edukacyjnymi, z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze.
Które z problemów środowiska lokalnego znalazły się w kręgu Pani/Pana zainteresowań – proszę uzasadnić wybór.
W jaki sposób uwzględniła/uwzględnił Pani/Pan rozpoznane problemy środowiska lokalnego w pracy – jakie były tego efekty?
Z kim współpracowała/współpracował Pani/Pan, realizując działania dydaktyczno-wychowawcze związane z problematyką środowiska – jakie efekty przyniosły te działania?
Jak w ramach realizowanego przedmiotu/prowadzonych zajęć uwzględnia Pani/Pan współczesne problemy społeczne?
Jakie problemy cywilizacyjne uwzględnia Pani/Pan w programie wychowawczym klasy?
Jak przygotowuje Pani/Pan swoich uczniów do rozwiązywania problemów cywilizacyjnych ?
Jak Pani/Pan rozpoznaje problemy środowiska lokalnego?
Z jakimi instytucjami i organizacjami współpracowała/współpracował Pani/Pan w celu rozwiązywaniu problemów lokalnych – jakie były tego efekty?
Jaka jest skuteczność podejmowanej przez Panią/Pana pomocy dla uczniów wymagających wsparcia?

Proszę podać przykłady świadczące o opanowaniu przez Panią/Pana technologii komputerowej i informacyjnej oraz wykorzystywaniu ich w swojej pracy zawodowej.
Co rozumie Pani/Pan pod pojęciem technologii komputerowej i informacyjnej.
Jakie zna Pani/Pan źródła pozyskiwania informacji i wykorzystywania ich w pracy?
W jakim zakresie planuje Pani/Pan dalsze rozwijanie swoich umiejętności komputerowych ?
Proszę wskazać programy komputerowe wykorzystywane w pracy.
Jakie trudności napotyka Pani/Pan w związku ze stosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy?
Proszę wskazać przykłady świadczące o wykorzystywaniu przez Panią/Pana technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Jak stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej podnosi jakość Pani/Pana pracy?
Jak stosowanie przez Panią/Pana technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy przekłada się na rozwój i osiągnięcia ucznia?
Proszę wskazać przykłady zastosowania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjne

Proszę wskazać przykłady Pani/Pana działań świadczących o umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Jaką literaturę/czasopismo z zakresu psychologii i pedagogiki poleciłaby/poleciłby Pani/Pan początkującemu nauczycielowi – proszę uzasadnić wybór.
Która z przeczytanych ostatnio pozycji literatury zawodowej miała znaczący wpływ na Pani/Pana rozwój zawodowy?
Proszę podać przykład zachowania ucznia, które wymaga powiadomienia policji/sądu.
Jakie konkretne działania podejmuje Pan/Pani, aby wypełnić swoją wychowawczą rolę?
Jaki jest Pani/Pana udział w tworzeniu wewnętrznych dokumentów szkoły?
Jak Pani/Pan współpracuje z rodzicami?
Proszę wskazać możliwości pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Proszę omówić, jak planuje Pani/Pan pracę wychowawczą, aby uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych/niepełnosprawny czuł się akceptowany w klasie?
W jaki sposób zachęca Pani/Pan uczniów do aktywnego trybu życia, stosowania zasad bezpiecznego pobytu w szkole i poza nią?

Gdzie są zapisane obowiązki nauczyciela i jego zadania?
Co to oznacza, że nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie?
Które z aktów prawnych wykorzystała/wykorzystał Pani/Pani w trakcie przygotowywania się do kolejnego stopnia awansu?
Jakie akty prawne regulują pracę nauczyciela?
Jaki akt prawny reguluje ocenianie?
Proszę wymienić najważniejsze akty prawne regulujące kwestię bezpieczeństwa ucznia.
Proszę określić, który akt prawny reguluje sprawy dotyczące stosunku pracy i uprawnień socjalnych nauczycieli.
Jaki akt prawny opisuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizowaną w szkole?
W jakim akcie prawnym zawarte są prawa dziecka, a w jakim prawa ucznia?

Weź poprawkę na to, że każda komisja egzaminacyjna jest inna. Różni ludzie, różne doświadczenia. W zdecydowanej większości egzaminatorzy są do nas przyjaźnie nastawieni. Nawet jeśli czegoś nie wiemy, to próbują z nas coś wyciągnąć, rzucić koło ratunkowe. Wiele osób straszy egzaminem na nauczyciela mianowanego – a to, że jest najtrudniejszy, a to że mogą spytać z aktów prawnych, a to tamto, a to siamto. Osobiście, nie słyszałem żeby ktokolwiek oblał egzamin na stopień nauczyciela mianowanego…. Jeśli jesteś dobrze przygotowany, to nie masz się czego bać.


Nauczyciel mianowany tuż po egzaminie, po kilku minutach zeszło ciśnienie.

Mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą Ci zdać egzamin śpiewająco, powodzenia!

Jeśli podobał Ci się wpis, udostępnij/podziel/polajkuj w mediach społecznościowych. Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych wpisach (i nie tylko)?

Zapisz się do newslettera, a nie pożałujesz, obiecuję!

Piątka!

WAKACYJNA PROMOCJA NA PAKIET ZABAW
Kup książkę „90 gier i zabaw ruchowych z piłką” a otrzymasz gratis e-book „120 pomysłów na atrakcyjną rozgrzewkę dla dzieci”. Wystarczy kliknąć w baner poniżej, aby przejść do specjalnej oferty wakacyjnej. Przygotuj się do nowego sezonu już teraz 🙂
Ponad 300 gier i zabaw w jednym miejscu!


Facebook Like Box provided by plumber orange county