Gry i zabawy ruchowe jako podstawa rozgrzewki ogólnorozwojowej.
Prawidłowo przeprowadzona rozgrzewka, pozwala nie tylko przygotować organizm do wysiłku, ale także minimalizuje ryzyko pojawienia się kontuzji (naciągnięcie mięśnia, skręcenie stawu skokowego etc.)
Formy zabawowe wykorzystujemy w każdym fragmencie lekcji/treningu. Częstym błędem nauczycieli wychowania fizycznej/trenerów jest nagminne powtarzanie tych samych ćwiczeń, przez co rozgrzewki są nużące i mało efektywne. Uwielbiam wymyślać nowe zabawy ożywiające, cały czas eksperymentuję, walczę w ten sposób z rutyną, która grozi każdemu nauczycielowi, niezależnie od stażu pracy.

W młodszych grupach wiekowych, zamiast ćwiczeń ścisłych możemy zastosować gry i zabawy ruchowe ożywiające.

Przeprowadzenie gier i zabaw ruchowych wymaga od nauczyciela przestrzegania kilku zasad. Jak sprawić, aby gry i zabawy ruchowe były atrakcyjne dla uczestników?

Przede wszystkim obowiązkiem nauczyciela jest doprowadzenie do rozpoczęcia zabawy, a następnie w odpowiednim momencie zakończenie jej (na sygnał głosowy lub dźwiękowy). Prowadzący musi być aktywny podczas prowadzenia zabaw i gier ruchowych, poruszać się po boisku, dokładnie obserwować uczestników, czuwać nad przestrzeganiem zasad fair play.

Gry i zabawy ruchowe powinny przebiegać w przyjaznej atmosferze.

Zadaniem prowadzącego jest czuwanie nad odpowiednim natężeniem zajęć m.in poprzez: -skrócenie lub wydłużenie czasu trwania gry lub zabawy -zmiany wymiarów boiska -zmiany składów drużyn -wprowadzenie ograniczeń -zmianę rozmieszczenia przeszkód. Gry i zabawy ruchowe są świetną okazją do socjalizacji dzieci, które uczą się współpracować w grupie, pomagać współćwiczącym, wyrabiać poczucie odpowiedzialności przed drużyną.

Będę zawsze powtarzał, że tylko na lekcji wychowania fizycznego/treningu można zaobserwować charakter dziecka, jego temperament oraz w jakim stopniu współpracuje z innymi.

Nie tolerujemy brutalnego zachowania, kłótni. Zajęcia przerywamy tylko wtedy, gdy  widzimy, że dalszy jej przebieg może mieć ujemny wpływ na uczestników. Należy odpowiednio wcześnie informować o zakończeniu gry lub zabawy. Nie możemy przerywać gry lub zabawy nagle, może to wywołać nieoczekiwane reakcje oraz niezadowolenie uczestników.

Gry i zabawy ruchowe wymagają od prowadzącego umiejętności prawidłowej organizacji pracy, aktywności podczas zajęć oraz stałej obserwacji (ewentualnych modyfikacji).


Jak prawidłowo przygotować gry i zabawy ruchowe?

1.Należy przestrzegać podstawowych zasad dydaktycznych (od form prostszych do trudniejszych, od rzeczy znanych do nieznanych). Szczegółowy podział gier i zabaw:

  • szybkościowe
  • orientacyjno-porządkowe
  • siłowe
  • bieżne
  • gry i zabawy doskonalące poznane elementy techniczne

2.Gry i zabawy ruchowe powinny być zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach przez prowadzącego, z uwzględnieniem: warunków bazowych, posiadanego sprzętu, ilości ćwiczących.

Poprzez gry i zabawy ruchowe kształcimy POZNANE elementy techniczne i taktyczne. Charakter emocji podczas zabaw, nie wpływa korzystnie na utrwalanie prawidłowych nawyków.
Dlatego też gry i zabawy ruchowe, których celem jest doskonalenie elementu technicznego, taktycznego, należy przeprowadzić po ćwiczeniach o charakterze ścisłym.

3. Odpowiednio przygotowane gry i zabawy ruchowe ukierunkowane są na te treści, które wyrabiają prawidłowy bieg i chód, uczą skakać i rzucać.

4. W treningu dzieci w wieku 4-6 lat, gry i zabawy ruchowe mają inny charakter.

Formy zabawowe stosuję się, aby wprowadzić dziecko w szeroko rozumianą kulturę fizyczną. Należy dobrać tak zabawę, aby nie była ani za trudna, ani za łatwa.

5.Prowadzący musy być elastyczny, w miarę potrzeby modyfikować zabawę, aby była atrakcyjna dla ćwiczących. Nie zmuszamy dzieci do aktywności, które ich nie interesują oraz nudzą.

W swoich treningach nigdy nie stosuję zabaw z rywalizacją indywidualną, zakończoną wykluczeniem. Dzieci bardzo emocjonalnie podchodzą do wykonywanych zadań, a wykluczenie z gry może je skutecznie zniechęcić do dalszej aktywności fizycznej.

6. W każdej grze czy też zabawie, dziecko wygrywa, nie ma przegranych.

Formy zabawowe mają wywołać tylko pozytywne emocje, zwłaszcza u najmłodszych dzieci. Zajęcia muszą być atrakcyjne, różnorodne oraz wpływać na wzrost zainteresowania działalnością ruchową. Organizacja:

szybko ustawiamy uczestników na pozycjach wyjściowych –
objaśniamy krótko i zwięźle: a) nazwę zabawy, w jakim celu ją organizujemy b) ograniczenie terenu c) zasady gry, zabawy d) przepisy i błędy. Na samym końcu zadajemy pytanie: Czy wszystko jest zrozumiałe?

7. Podczas tłumaczenia najmłodszym dzieciom, należy ciągle kontrolować ich zachowanie, koncentracje. Objaśniamy krótko, bez zbędnych opisów (dzieci nie potrafią skoncentrować się przez dłuższy okres).


Gry i zabawy ruchowe jako podstawa rozgrzewki ogólnorozwojowej

Wszystkie grafiki stworzone za pomocą Unicoach Creator– www.unicoach-creator.com

Berek kibelek

Złapani uczniowie, klęczą  na jednym kolanie i wyciągają rękę w przód. Jeżeli współćwiczący usiądzie mu na kolana i opuści  rękę w dół, to schwytany jest wyzwolony i dalej bierze udział w zabawie. Wszystkie zabawy wykorzystałem podczas swoich treningów/lekcji wychowania fizycznego.

Berek ranny

Złapana osoba staję się berkiem, jednocześnie trzyma się za miejsce dotknięcia przez poprzedniego berka.

Zobacz również: Czy rozgrzewka zawsze musi być nudna? Bądź kreatywny, zmień to

Berek rzucany

Berek trzyma piłkę w ręku, stara się rzucić w pozostałych uczestników. Trafiona osoba staję się automatycznie berkiem. W zależności od ilości uczniów oraz przebiegu zabawy, zwiększamy ilość berków. Informujemy uczestników, że nie można rzucać w głowę.

Podążaj za trenerem

Uczniowie poruszają się za trenerem, który pokazuje ćwiczenia (trucht, bieg, sprint, podskoki odstawno-dostawne).

Zabawa „1,2,3,4”

Zabawę warto przeprowadzić w początkowej częście lekcji/treningu. Uczestnicy poruszają się w rozsypce, na naszy sygnał dobierają się w 2,3,4 lub 5. Osoba, która nie dołączy do żadnej grupy – odpada. Po każdej rundzie jest coraz mniej zawodników, sami zdecydujcie kiedy kończy się zabawa. Przed każdą rundą, dokładnie liczymy uczestniów, dzieciaki kombinują jak najlepiej się ustawić. Często biegają obok siebie, co na krótką metę daje efekty, ale z każdą rundą kończy się przyjaźń 🙂 Jeśli widzę, że i tak dzieciaki biegają obok siebie, przedłużam rundę, dopóki nie rozstawią się w większej odległości. W jednej klasie, dzieciaki dobierały się według sympatii, a nie czasu reakcji na sygnał dźwiękowy. Gdy dziecko dołączy do danej grupy, to ZOSTAJE, nawet pomimo sprzeciwu pozostałych (czasem się to zdarza, niestety).

Berek lawina

Berek chwyta złapanego za rękę i gonią kolejne osoby, aż do wyłapania wszystkich uczestników.  Berek lawina to dość trudna zabawa, wymaga od uczestników pełnej współpracy, zgrania, znajomości własnych możliwości.

Pełnię rolę berka w nowej grupie, do mnie dołączają pozostali. Podpowiadam jak się ustawić (częsty błąd – brak współpracy berków, rozpad „lawiny”, zbyt wąskie ustawienie goniących). Zabawę możecie wykorzystać w każdej grupie wiekowej, nawet u przedszkolaków (duża pomoc z naszej strony). W klasach VI szkoły podstawowej jest łatwiej, choć zdarzają się grupy które ni w ząb nie potrafią ze soba współpracować. I nie chcą.

Berek ogonki

Uczniowie maja włożone szarfy w spodenki. Berek stara się wyciągnąć szarfy. Osoba, której zostanie wyciągnięty ogonek, pomaga berkowi. Wygrywa uczeń, który jako ostatni będzie miał szarfę w spodenkach.

Berek słupek

Berek stara się złapać współćwiczących, którzy by uchronić się przed schwytaniem, przyjmują w ostatniej chwili postawę słupka. Gdy się poruszą, mogą zostać złapani przez berka.

Berek „chroń plecy”

Kilku berków z piłkami, pozostali rozstawieni na polu zabawy. Zadaniem berków jest trafić piłką w plecy uciekających. Trafiona osoba staje się berkiem. W kolejnej rundzie możemy zmienić zadanie – traf w lewą/prawą nogą. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo podczas zabawy.

Berek w parach

Uczniowie dobierają się w pary. Jeden z pary jest berkiem, a drugi uciekającym. Berek stara się schwytać tylko swojego współpartnera, po dotknięciu zmiana ról.

Czwarty berek dzieli

Dwóch berków trzymając się za ręce stara się złapać pozostałych ćwiczących. Złapana osoba przyłączą się do dwóch berków (trzyma ich za ręce). Gdy zostanie złapana czwarta osoba, następuje podział berków na dwie pary. Wygrywa osoba, która zostanie schwytana jako ostatnia.

Kto więcej dotknie

Podczas swobodnego biegania dzieci próbują dotknąć jak najwięcej kolegów, unikając jednocześnie bycia dotkniętym przez innych. Po pewnym czasie nauczyciel woła „stać”. Kto uzyskał największą liczbę dotknięć wygrywa.

Pytania dotyczące zabawy:

A co jeśli trafi nam się takie dziecko, któremu nie uda się złapać ani jednej osoby? Jak później wytłumaczyć mu i reszcie, dlaczego on również jest zwycięzcą?

Zmniejszam zdecydowanie pole zabawy. Jeśli to nie pomoże-pomagam berkowi. Informuję grupę, że jestem również berkiem. Dołączam do zabawy, poruszam się w pobliżu dziecka, który ma największe problemy, dając mu okazję do złapania i zdobycia pkt.

Berek rzucany

Berek trzyma piłkę w ręku, stara się rzucić w pozostałych uczestników. Trafiona osoba staję się automatycznie berkiem. Duża ilość piłek zmusza uczestników do obserwowania otoczenia, skupienia i odpowiedniej koordynacji wzrokowo-ruchowej.


Metoda ruchowej ekspresji twórczej. Pozytywna energia to podstawa pracy z dziećmi!

Berek w dwójkach

Uczniowie ustawienie w trójkach (trzymają się za ręce). Berek goni jedną osobę, której za zadanie jest złapać za ręką ćwiczącego ustawionego w dwójkach. Gdy uciekający dołączy, skrajna osoba z dwójki ucieka.

Złapany odpada

Berek stara się złapać pozostałych uczestników. Złapana osoba odpada. Wygrywa osoba, która jako ostatnia zostanie złapana. Zabawę stosuję przy licznej grupie w małej sali gimnastycznej.

Berek taksówkarz

Uczniowie pełnią funkcję taksówek, które jeżdzą po mieście, unikając kontroli drogowej (zawodnik z piłką w rękach). Gdy kontrola złapie taksówkę, jej kierowca musi zjechać na pobocze (siad na piłce). Aby go wybawić należy przybić ze złapanym „piątkę”.

Berek goni pary

Zabawę przeprowadziłem w grupie przedszkolaków oraz podczas lekcji w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Podczas zajęć z maluchami, pełniłem rolę berka. Dzieci dzielimy na pary, jedna osoba pełni rolę berka. Pary uciekają przed berkiem, jeśli zostaną złapane wykonują 5 przysiadów, wracają do zabawy. Podczas zabawy można na bieżąco zmieniać zasady, tak żeby zachować odpowiednią intensywność oraz efektywność zadania. Proste, prawda? Czasem nie warto na siłę kombinować, w prostocie siła.

Po kilku rundach przechodzą do tradycyjnego „Berka w parach”.

Na co zwrócić uwagę podczas zabawy?

  • dzieci cały czas trzymają się za ręce
  • w przypadku rozłączania, para robi przysiady (tak jakby została złapana)
  • zabawa jest intensywna, zmiana berka po 30 sekundach
  • dzieci dokładnie wykonują przysiady lub inne zadania
  • zmiany w parach, dzieci uczą się współpracować z innymi współćwiczącymi.

Berek krzyżak

Spośród dzieciaków wybieramy berka. Każda dotknięta osoba przez berka kładzie się w pozycji leżenia przodem. Aby uwolnić osobę, która została schwytana (leży), należy położyć się na nim na krzyż. Od tego momentu może dalej uczestniczyć w zabawie. Zmiany berków co 2-3 minuty. W przypadku dużej grupy, kilka berków. Zalecam zabawę w starszych grupach, przedszkolami często nie kontrolują swojego zachowania, przez co przybrana pozycja leżenia przodem oraz sposób wybawiania może być stwarzać niebezpieczeństwo kontuzji i urazu.

Berek w parach z rywalizacją

Wybieramy dwóch berków, pozostali uczniowie są rozproszeni na całym boisku. Zadaniem każdego berka jest dotknięcie pozostałych uczestników (za każde złapanie zdobywa 1 pkt). Berek może dotknąć każdego uczestnika wiele razy. Po dwóch minutach zamiana berków. Wygrywa berek, który zdobędzie więcej punktów.

Berek rzucany z obrońcą

Zabawa z piłkami, dwóch trenerów podczas zajęć z przedszkolami. Każde dziecko ma piłkę w rękach, trener ucieka, maluchy próbują go trafić. Drugi trener jest obrońcą (trzyma piłkę w rękach) i próbuję rzucić w malucha (lekko:D). Trafiony maluch robi 3 pajacyki. Niektóre dzieciaki idą na całego, nie boją się obrońcy, inne zaś są bardziej asekuracyjne.

Berek banan

Kilku „berków”, pozostali uciekają. Złapana osoba staję w miejscu, ręce złączone nad głową i wyprostowane ramiona. Wybawiający muszą przeciągnąć ramiona w dół (obiera banan).

Berek żołnierz

Złapana osoba staje na baczność. Wybawiający staje naprzeciwko niej i oboje salutują 🙂

Berek pajacyk

Kilku berków na boisku. Złapana osoba wykonuje określoną liczbę „pajacyków”. W drugiej wersji wybawiciele muszą zatrzymać pajacyka.

Berek śpiący

Berek nie może dotknąć osoby, która jest w pozycji leżenia przodem.

Berek leżący

Uczniowie kładą się przodem (na brzuchu) w odpowiednich odstępach od siebie. Jedna osoba jest berkiem, kolejna wybrana osoba jest uciekającym. Berek próbuje złapać uciekającego. Uciekający, by uchronić się przed złapaniem kładzie się obok leżącego ucznia, były uciekający leży, a w tym czasie były leżący wstaje i ucieka przed berkiem.

Berek zbijacz

Każdy uczestnik ma piłkę. Dzieci prowadzą piłkę, berki trzymają piłkę w rękach. Zadaniem berka jest rzut swoją piłkę w piłkę przeciwnika. Jeśli trafi, zmienia się rolą z goniącym. Możemy wprowadzić modyfikacje – stałe berki, czas trwania 2′, liczymy punkty za każde trafienie. Każdy jest berkiem, wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej punktów. Możemy iść również w drugą stronę – wygrywa osoba, której berki wybili najmniej razy piłkę (lub wcale). Wszystko zależy od Waszej kreatywności oraz grupy ćwiczebnej.

PAMIĘTAJ, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO SYTUACJI, W KTÓREJ DZIECKO SIĘ NUDZI.

Uśmiech na twarzy dziecka oraz pełne zaangażowanie w ćwiczenia oznacza, że nasze zajęcia są prawidłowo przygotowane pod względem merytorycznym i metodycznym.

Reasumując, gry i zabawy ruchowe ożywiające są fundamentem prawidłowej rozgrzewki ogólnorozwojowej.

Zobacz również:
Gry i zabawy z piłkami – łap i uciekaj!
Berek z piłkami – Wasze pomysły na turbo zabawę
Zabawa ruchowa – nie bądź gapą!
Zabawa ruchowa – strażnik Texasu
Gry i zabawy orientacyjno-porządkowe nie tylko dla najmłodszych
Gry i zabawy ruchowe z piłką – przeprawa przez rzekę
Gry i zabawy ruchowe dla przedszkolaków – tajemnicza księga dzungli
Gry i zabawy ruchowe z balonami. Witaj w balonowym świecie!
Gry i zabawy ruchowe bez tajemnic – w prostocie siła!
Gry i zabawy ruchowe – zagraj w kółko i krzyżyk
Gry i zabawy ruchowe bez przyrządów – uwolnij swoją wyobraźnię
Zróbmy twórczy bałagan. Zabawa ruchowa – pole minowe
Od przedszkolaka do starszaka. Gra „Płonące wieżowce”


Szukasz profesjonalnych ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych?
Chcesz mieć wszystkie materiały zawsze pod ręku?
Nie trać czasu, zamów książkę “90 gier i zabaw ruchowych z piłką”, e-book “120 pomysłów na atrakcyjną rozgrzewkę dla dzieci” , a będziesz zawsze przygotowany do zajęć ruchowych!

Zajrzyj do mojego sklepu po więcej publikacji.


Facebook Like Box provided by plumber orange county