gry-i-zabawy-ruchowe2
7 praktycznych porad-jak prawidłowo przygotować gry i zabawy ruchowe?
Formy zabawowe wykorzystuję praktycznie w każdych zajęciach. Niewątpliwą zaletą tej formy aktywności fizycznej jest uniwersalność i dostępność, dzięki czemu można ją stosować w każdej kategorii wiekowej, bez względu na poziom umiejętności.

Poniżej przedstawiam 7 porad-jak prawidłowo przygotować gry i zabawy ruchowe.

1.Należy przestrzegać podstawowych zasad dydaktycznych (od form prostszych do trudniejszych, od rzeczy znanych do nieznanych). Szczegółowy podział gier i zabaw:

  • szybkościowe
  • orientacyjno-porządkowe
  • siłowe
  • bieżne
  • gry i zabawy doskonalące poznane elementy techniczne

2.Gry i zabawy ruchowe powinny być zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach przez prowadzącego, z uwzględnieniem: warunków bazowych, posiadanego sprzętu, ilości ćwiczących.

Poprzez gry i zabawy ruchowe kształcimy POZNANE elementy techniczne i taktyczne. Charakter emocji podczas zabaw, nie wpływa korzystnie na utrwalanie prawidłowych nawyków.
Dlatego też gry i zabawy ruchowe, których celem jest doskonalenie elementu technicznego, taktycznego, należy przeprowadzić po ćwiczeniach o charakterze ścisłym.

3. Odpowiednio przygotowane gry i zabawy ruchowe ukierunkowane są na te treści, które wyrabiają prawidłowy bieg i chód, uczą skakać i rzucać.

4. W treningu dzieci w wieku 4-6 lat, gry i zabawy ruchowe mają inny charakter.

Formy zabawowe stosuję się, aby wprowadzić dziecko w szeroko rozumianą kulturę fizyczną. Należy dobrać tak zabawę, aby nie była ani za trudna, ani za łatwa.

5.Prowadzący musy być elastyczny, w miarę potrzeby modyfikować zabawę, aby była atrakcyjna dla ćwiczących. Nie zmuszamy dzieci do aktywności, które ich nie interesują oraz nudzą.

W swoich treningach nigdy nie stosuję zabaw z rywalizacją indywidualną, zakończoną wykluczeniem. Dzieci bardzo emocjonalnie podchodzą do wykonywanych zadań, a wykluczenie z gry może je skutecznie zniechęcić do dalszej aktywności fizycznej.

6. W każdej grze czy też zabawie, dziecko wygrywa, nie ma przegranych.

Formy zabawowe mają wywołać tylko pozytywne emocje, zwłaszcza u najmłodszych dzieci. Zajęcia muszą być atrakcyjne, różnorodne oraz wpływać na wzrost zainteresowania działalnością ruchową. Organizacja:

szybko ustawiamy uczestników na pozycjach wyjściowych –
objaśniamy krótko i zwięźle: a) nazwę zabawy, w jakim celu ją organizujemy b) ograniczenie terenu c) zasady gry, zabawy d) przepisy i błędy Na samym końcu zadajemy pytanie: Czy wszystko jest zrozumiałe?

7. Podczas tłumaczenia najmłodszym dzieciom, należy ciągle kontrolować ich zachowanie, koncentracje. Objaśniamy krótko, bez zbędnych opisów (dzieci nie potrafią skoncentrować się przez dłuższy okres).

Reasumując gry i zabawy ruchowe są nieodłącznym elementem lekcji wychowania fizycznego/treningu.

Mają wielowymiarowy charakter, wpływają pozytywnie na uczestników, pod warunkiem właściwego przygotowania oraz należytego przeprowadzenia przez trenera/nauczyciela. Niewątpliwie gry i zabawy ruchowe polecane są dla każdej grupy wiekowej.Facebook Like Box provided by plumber orange county