Prowadzenie piłki jest kluczowym elementem techniki piłki nożnej. Najmłodsze dzieci zaczynają swoją przygodę z piłką nożną od prowadzenia piłki. Zawodnicy kształtują ww. element techniczny praktycznie przez cały okres swojej przygody z futbolem. Wprawdzie we współczesnym futbolu znaczenie tego elementu zmalało i często jego zastosowanie jest negowane, to jest ono ciągle konieczne i przydatne w wielu fragmentach gry.

Przedstawiam przykładową jednostkę treningową (temat prowadzenie piłki), którą przeprowadziłem z rocznikiem 2006.

prowadzenie pilki

Krótka charakterystyka treningu:

-miejsce: hala sportowa

-grupa: poczatkująca (16 osób)

-wiek: 7-8 lat

-sprzęt: piłki, pachołki, znaczniki, drabinka koordynacyjna

-czas: 75 minut

 Trening piłki nożnej – prowadzenie piłki

1. Rozgrzewka

Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach, dwie drabinki koordynacyjne. Wykonują ćwiczenia na drabince, obiegają pachołek, wykonują różne zadania ruchowe – krążenia ramion, skipy, podskoki etc.

cwiczenia z drabinka

trening-piłki-nożnej-ćwiczenia-z-użyciem-drabinki-koordynacyjnej2-300x75

Więcej ćwiczeń z użyciem drabinki koordynacyjnej znajdziesz poniżej:

Jak przeprowadzić trening piłki nożnej z użyciem drabinki koordynacyjnej?

Berek rzucany

Berek trzyma piłkę w ręku, stara się rzucić w pozostałych uczestników. Trafiona osoba staję się automatycznie berkiem. W zależności od ilości uczniów oraz przebiegu zabawy, zwiększamy ilość berków. Informujemy uczestników, że nie można rzucać w głowę.

Przechodzimy do cześci głównej treningu.

1. Prowadzenie piłki po liniach

Zawodnicy prowadza piłkę po wyznaczonych liniach na boisku. Zwracamy uwagę, aby kontrolowali piłke, wzrok skierowany przed siebie. Różne sposoby prowadzenia piłki:

  • prostym podbiciem
  • zewnętrznym podbiciem
  • wewnętrzną czescią stopy
  • podeszwą – przód, tył
  • podeszwą bokiem
  • wewnętrzną częścią stopy – PN i LN

prowadzenie po liniach

 

2.Prowadzenie piłki po lini prostej, slalomie

3.Prowadzenie piłki na ograniczonym polu

Zawodnicy prowadzą piłkę w ograniczonym polu. Stopniowo ograniczamy pole ćwiczenia. Zmuszamy w ten sposób uczestników, aby prowadzili piłkę blisko nogi. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo podczas ćwiczenia.

prowadzenie pilki w ograniczonym polu

Jakie są najczęstsze błędy przy prowadzeniu piłki?
-zbyt dalekie wypuszczenie piłki,
-wzrok skupiony tylko na piłce,
-dotykanie piłki ręką (dzieci w wieku 4-6 lat),
-nadmierny wyprost palców,
-zbyt wolne prowadzenie.4

4.Zabawa „Król dryblingu”

Zawodnicy ustawieni jak w poprzednim ćwiczeniu. Wybieramy dwóch obrońców, którzy starają się wybić piłkę pozostałym uczestnikom. Zawodnicy starają się prowadzić piłkę, unikając wybicia piłki przez obrońców. Komu zostanie wybita piłka, odpada z zabawy. Wygrywa zawodnik, który jako ostatni zostanie z piłką na polu zabawy. Zmniejszamy pole zabawy, gdy ilość uczestników jest coraz mniejsza. W następnej rundzie zmieniamy obrońców. Możecie wprowadzić dodatkowych obrońców, zmniejszyć pole zabawy. Drugi wariant zabawy:

-zawodnicy robią karne przysiady, jeśli zostanie wybita im piłka. Wracają do zabawy.

Wiecej treningów znajdziesz w zakładce:

Trening piłki nożnej

5.Prowadzenie ze zmianą miejsc i strzałem

Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędów, naprzeciw siebie. Uczestnicy prowadzą piłkę do środka, zamieniają  się piłkami i prowadzą piłkę, kończą strzałem do bramki. Po kilku minutach wprowadzamy element podania – zawodnicy prowadzą piłkę do pachołka, podają piłkę w kierunku bramki (zawodnikowi z przeciwnego rzędu). Zwracamy uwagę na prawidłowe prowadzenie piłki oraz precyzje podania.

zmiana miejsc

6. Mecz piłki nożnej

7. Cześć końcowa treningu

-podbijanie stopą piłki od podłoża,
-żonglerka piłki PN,
-żonglerka piłki LN,
-żonglerka piłki PN i LN na zmianę,
-żonglerka PN i LN w powietrzu,
-jw. na zmianę,
-żonglerka piłki w różnych formach-marszu, truchcie,
-żonglerka w grupie: po jednym, kilku uderzeniach.

Ale to nie wszystko… Więcej ćwiczeń piłkarskich, gier i zabaw ruchowych możesz znaleźć w moim zestawie ćwiczeń „Jak zostać profesjonalnym piłkarzem”. Do każdego zestawu dołączam gratis 35 konspektów lekcji/treningu.

magiczny świat gier i zabaw ruchowychFacebook Like Box provided by plumber orange county